Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Calendary Personal

i am boring.
Not so much attraction latelly!
No woman no cry ! heheheheh

3-10 /February 2008
Christ AWAKENING


4-12 /May 2008
Thunders first communication
3-10 / October 2009
Jews revealed ....then....Olymbus has fallen from then....
National elections on Greece with winner Papandreoy George....
NASA LCROSS mission
I told them i will fack them up...as i can......and they knew it...because ...
........maybe all happened again in the past.(as the bastards used to say!)
Especially i tooked the first hitting on my university  on Monday 5 2009.
Athens University of Economics and Business at level 0

My heart almost collapsed ......
Enemies clarified their position.....

https://en.wikipedia.org/wiki/Lagarde_list


24/9/2015 Mecca accident
....Body image map discovered......!!!
http://www.zougla.gr/kosmos/article/podopati8ikan-mexri-8anatou-220-nekri-proskinites-sti-meka

30/9/2015


.........
...........
..........29/2/2016
Όποιος έχει φροντίσει για τον μη γάμο ελλαδιτών και μικρα-ασιατών ανθρώπων είναι κατα πάσα πιθανότητα ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς.
Σε επόμενη θεώρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότιτο συστημα ΓΗ-ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ αντιδρώντας ορθολογικά στην αποτίναξη της τουρκικής γλώσσας είχε 2 επιλογές .
Αποτίναξη με θανάτωση όλων των μικρασιατων (το κόστος είναι ολοφάνερο...)
και / ή
Άμεση επαναΓΑΜΕΥΣΗ των 2 γειτονικών και εκ φυσεως συζηγών
ΟΡΓΑΝΩΝ , δηλαδή του συμπλέγματος ΟΡΧΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
(ελλαδικός χώρος και μικρα ασία)
28/6/2016

Situation :almost dead
Searching :interest for life---love
Reason: The knowing of other secret kind of lives in our planet.
Treatment: Coco Channel videos !

Spring-Summer 2016 Ready-to-Wear CHANEL Show


Amazing !
The song ,the air-relativity and ofcource the girls.
God in hellenic lan-gauge is relative to word VIEW...
(has view or is on view?!?)
And all models are subject for VIEW in the phase of promotion.
I am trying to describe my thoughts that came out with this video but its very difficult.
Its like i am missing my home......

Imagine a life without problems....
To be with my nearest kind of life being....with the models...
What i am really?
What is finally the Christ?
Is he the only type in all the universe or maybe somewhere near he can find one of his kind?
Is he here for a normal reason or some kind of correction in the universal path?
Anyway..

At 10:00 the song getting like a funeral of one of the kind....
And at 11:00 starting again to come up like after we must come up
in every block of our lives.
Amazing!........

Look how the dissegner of the production putted at  8:55 the HEAVY ,as from our history,
Japannese girl with the air-plane tags!
The video also starting with the sound of air-craft engines and the 4 pilots men.

A life without problems...
A life that the pretty and beatiful is defined well in our way of life.
A life in which the PURPOSES are defined by the creator.
A life that i will not want to kill all the system that i ve found ready.
A life that they wouldnt have dear to hide from me.......
But what can i do if i didnt wanted the palace?
I really want to tell much more for some reader that he will  read this in the future.
My hard is broken....this is the problem.
And i am trying to find something at least to remind me how is the life.
Too sad after 8 years of knowing that i am the so called Christ.

Greetings from coco channel paradise airport ....!!!

Ok 9 months neads the born generally.
365 days / year
π=(PI)=3.1415
on four!......... /4 = 0.785375 per cent of the year in QUARTERS
(compartment PI with 4)
* 365 days=286.66 days of PI inside the circle-ed 4quarters
Thus also / 31 days per month = 9.24 Months ~ 9 and 7 days

Close but not enought to tell yet.
13 months(28th-s) normally per year one woman can born(arresting)

Moon rides itself around a woman 13 times.


2/6 2018

This is a clearly zionistic signal output !
2 days after pre-hired to such.
LIFO !


6/6/18

Jesus Christ=Allah seating on the Earth one day and was Thinking.->
My hypothetical wife's grandmother whitch she is hypothetically suppossed to dance in my marriage with MY grandmother
and with all of My Kind(+fuck all anti-"nazists")
......This woman,,,,that she is the mother of My wife's mother.......
......instead all of this ....
she is praying for Devil away ......that is = to not have her daugther of daughter as Allah's woman !!!!
(because the mother fucker Allah supposed to be married in onother mother fucker planet =MOON)

Reapeaiting again the essential situation.
The son of the king of England supposed to be happy that his hypothetical grandmother is praying for NOT the devil be married with her dauther of daugter .
NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
The son of the king of Saudi Arabia supposed to be happy that his hypothetical grandmother is praying for NOT the devil be married with her dauther of daugter .
NOOOOOOOOOO!!!!
The son of the KING of the KINGS is....supposed to be happy
with this zionistic theater.
How much mother fucker ass hole universe can be A such like this?
There is not a SINGLE thing that MUST can be escaped from being vanished!
Fuck Allah,Fuck Jesus Christ,Fuck GOD , and fuck Deus and all of Greek Mythologistic gods .
Hope you Soon all dead !

3 August 2021
Checking for 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)#Toxicity_and_safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_amalgam_controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichen_planus
https://en.wikipedia.org/wiki/Paresthesia
"A less well-known and uncommon but important paresthesia is formication, the sensation of insects crawling on the skin"....
......as from the ..."some subjects answering"...!!!(chronic)
Δεν υπάρχουν σχόλια: